Kontakt

Mueller Dream Haus

Mueller Dream Haus Sp. z o.o.
ul. Rogozińskiego 3
83-000 Pruszcz Gdański
Tel. 534-452-000
e-mail: biuro@mdh-deweloper.pl
e-mail: biuro@mueller-dream-haus.pl


NIP 6040161037
REGON 221983632
KRS 0000484606
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 200 000 zł w całości wpłacony

ING Bank śląski S.A. Oddział w Gdańsku:
37 1050 1764 1000 0091 4149 4535